תרגוליות תרגוליות שלי חיפוש חיפוש מתקדם נושאים


תרגוליות חדשות


מתמטיקה >> חיסור

חיפוש לפי שם/תאור תרגולית:

מחבר: kobik
סה"כ פריטים: 43
נושאים: מתמטיקה, חיסור
מחבר: kobik
סה"כ פריטים: 25
נושאים: מתמטיקה, חיסור
מחבר: kobik
סה"כ פריטים: 25
נושאים: מתמטיקה, חיסור
מחבר: kobik
סה"כ פריטים: 27
נושאים: מתמטיקה, חיסור
מחבר: kobik
סה"כ פריטים: 29
נושאים: מתמטיקה, חיסור
מחבר: kobik
סה"כ פריטים: 29
נושאים: מתמטיקה, חיסור
מחבר: kobik
סה"כ פריטים: 29
נושאים: מתמטיקה, חיסור
מחבר: kobik
סה"כ פריטים: 29
נושאים: מתמטיקה, חיסור
מחבר: kobik
סה"כ פריטים: 29
נושאים: מתמטיקה, חיסור
מחבר: kobik
סה"כ פריטים: 29
נושאים: מתמטיקה, חיסור