תרגוליות תרגוליות שלי חיפוש חיפוש מתקדם נושאים

מתמטיקה >> חיבור

חיפוש לפי שם/תאור תרגולית:


מחבר: meird
סה"כ פריטים: 6
נושאים: מתמטיקה, חיבור
מחבר: student
סה"כ פריטים: 10
נושאים: מתמטיקה, חיבור
מחבר: student
סה"כ פריטים: 10
נושאים: מתמטיקה, חיבור
מחבר: student
סה"כ פריטים: 10
נושאים: מתמטיקה, חיבור
מחבר: kobik
סה"כ פריטים: 40
נושאים: מתמטיקה, כפל, חיבור
מחבר: kobik
סה"כ פריטים: 40
נושאים: מתמטיקה, כפל, חיבור
מחבר: ruth
סה"כ פריטים: 50
נושאים: מתמטיקה, חיבור
מחבר: student
סה"כ פריטים: 9
נושאים: מתמטיקה, חיבור
מחבר: student
סה"כ פריטים: 10
נושאים: מתמטיקה, חיבור
מחבר: kobik
סה"כ פריטים: 40
נושאים: מתמטיקה, כפל, חיבור