תרגוליות תרגוליות שלי חיפוש חיפוש מתקדם נושאים

היסטוריה

חיפוש לפי שם/תאור תרגולית:

סוגי הדמוקרטיה
נושאים: אזרחות
הביטויים הקיימים בעקרון שלטון העם
נושאים: אזרחות
עקרון הפלורליזם,
הייכן הוא מתקיים.
נושאים: אזרחות
צורות הדמוקטריה הייצוגית
נושאים: אזרחות
איחוד יוון
נושאים: היסטוריה
נושאים: היסטוריה
השוואה בין מנהיגי בית חשמונאי 1
נושאים: היסטוריה
השוואה בין מנהיגי בית חשמונאי 2
נושאים: היסטוריה
השוואה בין מנהיגי בית חשמונאי 3
נושאים: היסטוריה
השוואה בין מנהיגי בית חשמונאי 4
נושאים: היסטוריה
הגורמים המסייעים לאיחוד יוון
נושאים: היסטוריה
הגורמים המעכבים באיחוד יוון
נושאים: היסטוריה
הישגי תוכנית באזל
נושאים: היסטוריה
המטרה המוצהרת,מילה במילה
נושאים: היסטוריה
היסטוריה,הציונות המדינית ,מטרות הרצל
נושאים: היסטוריה
היסטוריה,מטרות תוכנית באזל
נושאים: היסטוריה
הגורמים שבגללם הופכים את יבנה למרכז הדתי החדש במקום בית המקדש שנחרב.
מידע על בית הכנסת לשם מה הוקם
נושאים: היסטוריה
החוקים והתקנות שקבע הסנהדרין בראשו רבן גמליאל לאחר שיבנה הפכה למרכז הדתי במקום בית המקדש שנחרב.
נושאים: היסטוריה
החוקים והתקנות שקבע הסנהדרין בראשו רבן יוחנן בן זכאי לאחר שיבנה הפכה למרכז הדתי במקום בית המקדש שנחרב.
נושאים: היסטוריה
פירוט הגורמים ללאומיות:
4.ההשכלה גורם ללאומיות
נושאים: היסטוריה
פירוט הגורמים ללאומיות:
2.הלאומיות באמריקה
נושאים: היסטוריה
פירוט הגורמים ללאומיות:
1.המהפכה הצרפתית
נושאים: היסטוריה
פירוט הגורמים ללאומיות:
3.המהפכה התעשייתית
נושאים: היסטוריה
פירוט הגורמים ללאומיות:
5.התנועה הרומנטית
נושאים: היסטוריה
ההבדלים בין לאומיות אתנית לפוליטית
נושאים: היסטוריה
סוגי הלאומיות:
לאומיות אתנית
לאומיות פוליטית
נושאים: היסטוריה
לדעת מתי נוסדה ת"א,מי היה ראש הממשלה הראשון של ת"א והכל על ימיה הראשונים של ת"א.
נושאים: היסטוריה
במדינת ישראל הנשיא הוא ראש המדינה.
נושאים: אזרחות
נשיאי מדינת ישראל עם תמונות
נושאים: אזרחות