תרגוליות תרגוליות שלי חיפוש חיפוש מתקדם נושאים


תרגוליות חדשות


פיסיקה

חיפוש לפי שם/תאור תרגולית:

הגופים השקופים והאטומים,
בליעה,
חזרה
העברה
נושאים: פיסיקה
דוגמאות לשימוש גלגול אנרגיה
נושאים: פיסיקה
פעולות הצינורות בדוד האגירה
נושאים: פיסיקה
מה שיש בתוך הפח השחור
נושאים: פיסיקה
פירוט החומרים שמעבירים,טובים ורעים
נושאים: פיסיקה
ללמוד על מושגים על מושגי צביר של מים ומה הגורם ךכל אחד.
נושאים: פיסיקה
תיאור של סוגי האנרגיה בפיזיקה
נושאים: פיסיקה
שאלות חזרה בנושא המעגל החשמלי
נושאים: פיסיקה
תהליך לכידת האנרגיה בקולט
נושאים: פיסיקה