תרגוליות תרגוליות שלי חיפוש חיפוש מתקדם נושאים


תרגוליות חדשות


יהדות

חיפוש לפי שם/תאור תרגולית:

גימטריה היא מתן פרשנות למילה או למחרוזת מילים לפי סכום ערכן המספרי של האותיות.
נושאים: יהדות
ללמוד את חודשי השנה ומה המספר של כל אחד
נושאים: יהדות
ללמוד את חודשי השנה העבריים ומה מספרם(הסדר)של כל אחד.
נושאים: יהדות
נושאים: יהדות
נושאים: יהדות
מצאו חרוז למילה הקשורה למגילה
נושאים: יהדות
נושאים: יהדות
נושאים: יהדות
זוהי תרגולית על שמואל א', פרקים א'-ג'
נושאים: יהדות
נושאים: יהדות
ללמוד על אבימלך ומה עשה
נושאים: יהדות
ללמוד על גדעון ועל מעשיו ועל התקופה בה הוא שפט את העם.
נושאים: יהדות
ללמוד על דבורה הנביאה ומה מיוחד בה ועל התקופה בה היא שפטה
נושאים: יהדות
ללמוד על שירת דבורה
נושאים: יהדות
ללמוד על שמשון מה עשה ואיך הושיע את העם ועל התקופה בה הוא שפט
נושאים: יהדות
ללמוד לדעת איך כבשו יהושע ובני ישראל את יריחו הניסים שה' עשה להם בכיבוש יריחו,הטכניקה,התוצאה,מהיכן יצאו למלחמה ועוד.
נושאים: יהדות
ללמוד על אהוד השופט ומה היה מיוחד בו ועל התקופה בה הוא שפט.
נושאים: יהדות
נושאים: יהדות