לוח כפל - 1

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
כפל תוצאה
1
1x1 1
2
1x2 2
3
1x3 3
4
1x4 4
5
1x5 5
6
1x6 6
7
1x7 7
8
1x8 8
9
1x9 9
10
1x10 10