לוח כפל - 2

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
כפל תוצאה
1
2x1 2
2
2x2 4
3
2x3 6
4
2x4 8
5
2x5 10
6
2x6 12
7
2x7 14
8
2x8 16
9
2x9 18
10
2x10 20