לוח כפל - 3

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
כפל תוצאה
1
3x1 3
2
3x2 6
3
3x3 9
4
3x4 12
5
3x5 15
6
3x6 18
7
3x7 21
8
3x8 24
9
3x9 27
10
3x10 30