לוח כפל - 4

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
כפל תוצאה
1
4x1 4
2
4x2 8
3
4x3 12
4
4x4 16
5
4x5 20
6
4x6 24
7
4x7 28
8
4x8 32
9
4x9 36
10
4x10 40