לוח כפל - 5

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
כפל תוצאה
1
5x1 5
2
5x2 10
3
5x3 15
4
5x4 20
5
5x5 25
6
5x6 30
7
5x7 35
8
5x8 40
9
5x9 45
10
5x10 50