לוח כפל - 6

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
כפל תוצאה
1
6x1 6
2
6x2 12
3
6x3 18
4
6x4 24
5
6x5 30
6
6x6 36
7
6x7 42
8
6x8 48
9
6x9 54
10
6x10 60