לוח כפל - 7

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
כפל תוצאה
1
7x1 7
2
7x2 14
3
7x3 21
4
7x4 28
5
7x5 35
6
7x6 42
7
7x7 49
8
7x8 56
9
7x9 63
10
7x10 70