לוח כפל - 8

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
כפל תוצאה
1
8x1 8
2
8x2 16
3
8x3 24
4
8x4 32
5
8x5 40
6
8x6 48
7
8x7 56
8
8x8 64
9
8x9 72
10
8x10 80