לוח כפל - 9

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
כפל תוצאה
1
9x1 9
2
9x2 18
3
9x3 27
4
9x4 36
5
9x5 45
6
9x6 54
7
9x7 63
8
9x8 72
9
9x9 81
10
9x10 90