לוח כפל - 10

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
כפל תוצאה
1
10x1 10
2
10x2 20
3
10x3 30
4
10x4 40
5
10x5 50
6
10x6 60
7
10x7 70
8
10x8 80
9
10x9 90
10
10x10 100