תרגילי שרשרת

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
תרגיל פתרון
1
(4 x 20) + 55 135
2
50:10 +10 15
3
27 + 3- (7- 6) 29
4
70 : 10 - (6 x 10 +10) 0
5
(89 - 64) -68 43