מספרים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית ספרדית
1
1 אוּנוֹ
2
2 דוֹס
3
3 טְרֶס
4
4 קוּאָטְרוֹ
5
5 סִינְקוֹ
6
6 סֶאִיס
7
7 סִיאֶטֶה
8
8 אוֹצ'וֹ
9
9 נוּאֶבֶה
10
10 דִיאֶס
11
11 אוֹנְסֶה
12
12 דוֹסֶה
13
13 טְרֶסֶה
14
14 קָטוֹרְסֶה
15
15 קִינְסֶה
16
16 דִיאֶסִיסֶאִיס
17
17 דיאסיסִיאֶטֶה
18
18 דיאסיאוֹצ'וֹ
19
19 דיאסינוּאֶבֶה
20
20 וֶיִנְטֶה
21
30 טְרֶיִנְטָה
22
40 קוּאָרֶנְטָה
23
50 סִינְקוּאֶנְטָה
24
60 סֶסֶנְטָה
25
70 סֶטֶנְטָה
26
80 אוֹצֶ'נְטָה
27
90 נוֹבֶנְטָה
28
100 סִיאֶן