מילים חדשות

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
subtle מתוחכם
2
pretense העמדת פנים
3
integrity יושר
4
basic בסיסי