סוגי אנרגיה

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
אנרגיית תנועה אנרגיה של גוף בתנועה
2
אנרגיה אליסטית אנרגיה אשר אגורה בגופים אליסטים
3
אנרגיית קרינה אנרגיית גלים,אנרגיית אור
4
אנרגיית חום באה לידי ביטוי על ידי מעברי חום.
5
אנרגית גובה נובעת עקב המצאות גוף מעל השטח
6
אנרגיה חשמלית באה לידי ביטוי בזרם
7
אנרגית קול אנרגיית גלי קול
8
אנרגיה כימית נאגרת בקשרים הכימיים של האטומים
9
אנרגיה מגנטית זו אנרגיה בה חומרים מפעילים כוח אשר דוחה או כוח אשר מחבר בינהם
10
אנרגיה גרעינית אנרגיה המשתחררת כתוצאה משינויים בגרעינים אטומים
11
מקור אנרגיה מתקלה מקור אשר השימוש בו מחסיר מהמלאי
12
מקור אנרגיה מתחדש מקור אנרגיה שהשימוש בו לא מוריד מהכמות שבמלאי