דוגמאות לשימוש באנרגיה

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
כדור מתנגש בכדור אנרגיית תנועה > אנרגיית תנועה
2
כדור מידרדר אנרגיית גובה > אנרגיית תנועה
3
מנורה ומים אנרגיית קרינה > אנרגיית חום