חיבור וחיסור

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
תרגיל תוצאה
1
1+1 2
2
1+2 3
3
1+3 4
4
1+4 5
5
1+5 6
6
1+6 7
7
1+7 8
8
1+8 9
9
1+9 10