חיבור וחיסור עד 10

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
תרגיל תוצאה
1
2+1 3
2
2+2 4
3
2+3 5
4
2+4 6
5
2+5 7
6
2+6 8
7
2+7 9
8
2+8 10
9
2+9 11
10
2+10 12