חיבור וחיסור עד 10

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
תרגיל תוצאה
1
3+1 4
2
3+2 5
3
3+3 6
4
3+4 7
5
3+5 8
6
3+6 9
7
3+7 10
8
3+8 11
9
3+9 12
10
3+10 13