חיבור וחיסור

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
תרגיל תוצאה
1
1+4 5
2
4+2 6
3
4+3 7
4
4+4 8
5
4+5 9
6
4+6 10
7
4+7 11
8
4+8 12
9
4+9 13
10
4+10 14