מבנה של אגדה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
זמן לא ידוע היה היה,בימי קדם,לפי שנים רבות
2
מקום לא ידוע בארץ רחוקה מאוד,בטירה עתיקה,הרחק הרחק בארץ חמה
3
יסוד על טבעי מנורת קסמים,שטיל מעופף,גלימה שהופכת אדם לנראה ולא נראה
4
האנשה חיה או חפץ שמקבלים תכונה של אדם
5
שינוי צורה נסיך צפרע,חוטים שהפכו לזהב
6
מילים הקשורות לקסמים שלוש משאלות,מילות קסם של מכשפות
7
ניגודים יפה מול מכוער,טוב מול רע,עשיר מול עני
8
סוף טוב והם חיו באושר ועושר עד עצם הים הזה