מאפייני האגדה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
פתיחה מוצגות הדמויות המקום והזמן
2
סיבוך בעלילה בעיה מתרחש משהו שאינו מתוכנן
3
שיא הסיפור מתרחש משהו מפתיע
4
סיום סיום העלילה סוף טוב