חיבור וחיסור

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
תרגיל תוצאה
1
1+5 6
2
2+5 7
3
5+3 8
4
5+4 9
5
5+5 10
6
5+6 11
7
5+7 12
8
5+8 13
9
5+9 14
10
5+10 15