יצירת ספרות לפי תנאים

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
אני המספר השלוש ספרתי הגדול ביותר 999
2
אני המספר החמש ספרתי הגדול ביותר 99999
3
אני המספר החמש ספרתי הקטן ביותר 10000
4
המספר השלוש ספרתי הזוגי הקטן ביותר 102
5
ספרת המאות אלפים שלי היא 7 וכל שאר הספרות הם אפס 700000
6
ספרת העשרות אלפים שלי היא 3 וכל שאר הספרות שלי הם המספר העוקב ל-3 34444
7
אני המספר הקודם למספר החמש ספרתי הגדול ביתר 9999