שיעורי בית אנגלית - 12/11

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
שעון clock
2
דלת door
3
חלון window
4
עכבר mouse
5
שטיח carpet
6
אור light
7
כיסא chair