לוח כפל - 9

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
כפל תוצאה
1
1x9 9
2
2x9 18
3
3x9 27
4
4x9 36
5
5x9 45
6
6x9 54
7
7x9 63
8
8x9 72
9
9x9 81
10
9x10 90