מילים באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
ליצור CREATE
2
לסדר ARRANGE
3
לכלול INCLUDE
4
בדרך כלל USUALLY
5
מהגר IMMIGRANT
6
לחנך EDUCATE
7
מסורתי TRADITIONAL
8
להכריח FORCE
9
ברירה choice