אנגלית-מזג אוויר

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
שמש sun
2
שלג snow
3
גשם rain
4
ברד Hail
5
חם hot
6
קר cold
7
גשום rainy
8
מעונן cloudy
9
שימשי sunny
10
מושלג snowy
11
רוח wind