לוח הכפל על 2

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
תרגיל תוצאה
1
0*2 0
2
1*2 2
3
2*2 4
4
3*2 6
5
4*2 8
6
5*2 10
7
6*2 12
8
7*2 14
9
8*2 16
10
9*2 18
11
10*2 20