מילים להכתבה

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
running רץ
2
walking הולך
3
sitting יושב
4
standing עומד
5
sleeping יושן
6
wearing לובש
7
looking מסתכל
8
bringing מביא
9
swimming שוחה
10
tolking מדבר
11
writing כותב
12
reading קורא