הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
הלך went
2
בעיות problems
3
אש fire
4
אופה baker
5
אבן stone
6
עיר city
7
תנור oven
8
מהר quick
9
לעזוב leave
10
לבנות build
11
משונה different
12
מלהיב exciting