אנגלית-פעולות

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
חבל rope
2
סירה boat
3
רץ run
4
קופץ jump
5
מטפס climb
6
שוחה swim