ערבית-המספרים עד 10

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית ערבית
1
אפס ספר
2
אחד ואחד
3
שתים תנין
4
שלוש תלאתה
5
ארבע ארבעה
6
חמש חמסה
7
שש סיתה
8
שבע סבעה
9
שמונה תמאניה
10
תשע תסעה
11
עשר עשרה