ימות השבוע באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
יום ראשון Sunday
2
יום שני Monday
3
יום שלישי Tuesday
4
יום רביעי Wednesday
5
יום חמישי Thursday
6
יום שישי Friday
7
יום שבת Saturday