אנגלית-בני משפחה

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
אבא dad
2
אבא 2 father
3
אמא mom
4
אמא 2 mother
5
אח brother
6
אחות sister
7
סבא grandpa
8
סבתא grandma
9
תינוק baby