אנגלית-עונות השנה

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
אביב spring
2
חורף winter
3
קיץ summer
4
סתו fall