שפת C

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
1 include
2
2 void
3
3 main
4
4 stdio
5
5 scanf
6
6 printf