תנ"ך-הכיבושים של יהושע(יריחו)

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
מהיכן יצאו למלחמה גלגל
2
באלו תכסיסים השתמשו במלחמה הפתעה,להתיש את האויב ברעש ובהמולה
3
מה היה מהלך המלחמה שבע ימים הקיפו את העיר וביום השביעי נפלה חומת יריחו
4
מה היו הניסים שעשה ה' במהלך המלחמה נפלה חומת יריחו ולא פגעה בבני ישראל
5
מה היו תוצאות המלחמה נצחון,הריסת העיר,אסור לקחת את השלל,חיסול יריחו והצלת רחב