מילים באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה באנגלית תרגום
1
cat חתול
2
mat שטיחון
3
sat ישב
4
bat עטלף
5
at ..ב