הנדסה-סוגי ישרים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
ישר אין לו התחלה ואין לו סוף
2
ישרים מקבילים ישרים שאינם יכולים להפגש לעולם והמרחק ביניהם תמיד קבוע
3
ישרים מאונכים ישרים נחתכים היוצרים זווית ישרה
4
ישרים נחתכים ישרים החותכים זה את זה