מולדת-העיר תל אביב בימיה הראשונים

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
מה היה שמה הראשון של תל אביב אחוזת בית
2
מי היה ראש העיר הראשון של תל אביב מאיר דיזנגוף
3
באיזה שנה נוסדה תל אביב 1909
4
איך מכנים את תל אביב העיר העברית הראשונה