הנדסה-סוגי זוויות

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
זווית חדה זווית הקטנה מזווית ישרה
2
זווית ישרה זווית בת 90°
3
זווית קהה זווית הגדולה מזווית ישרה
4
זווית שטוחה זווית בת 180°
5
זווית נישאה זווית בת יותר מ-180° או אך פחות מ-360°