הנדסה-סוגי משולשים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
משולש חד זוויות משולש שכל זוויותיו חדות
2
משולש ישר זווית משולש בעל זווית ישרה
3
משולש קהה זווית משולש בעל זווית קהה
4
משולש שווה שוקים משולש ששתי צלעותיו שוות
5
משולש שווה צלעות משולש שכל צלעותיו שוות
6
משולש שונה צלעות משולש שכל צלעותיו שונות