לשון-המספר המונה

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
המספר בזכר המספר בנקבה
1
אחד אחת
2
שנים שתים
3
שלושה שלוש
4
ארבעה ארבע
5
חמישה חמש
6
שישה שש
7
שבעה שבע
8
שמונה שמונה
9
תשעה תשע
10
עשרה עשר