הנדסה-משפחת המרובעים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
טרפז מרובע בעל זוג צלעות מקבילות
2
דלתון בעל שני זוגות צלעות סמוכות שוות
3
מעוין מצולע שכל צלעותיו שוות
4
מקבילית מרובע בעל שני זוגות צלעות נגדיות שוות ומקבילות
5
מלבן מקבילית שכל זוויותיה תשעים מעלות
6
ריבוע מרובע משוכלל