סוגי מספרים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
מספר כל יודע מספר שנמצא מחוץ לסיפור והוא לא חלק מהעלילה והוא יודע הכל ויכול לספר מספר דברים בו זמנית וכך גם מה מתרחש בתוך נפשן של הדמויות
2
מספר גיבור הדמות המרכזית בעלילה שהסיפור הוא עליה המדבר בגוף ראשון וכל דבר שהוא יודע צריך להיות מוסבר
3
מספר עד דמות בעלילה שאינה הגיבור הצריך להסביר כל משהו יודע